Indien er geen medewerking door de bezoeker wordt verleend wordt hij/zij van het festivalterrein verwijderd

• Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Stichting Hollands Talent

• Het betreden van het terrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Stichting Hollands Talent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen (zie de algemene voorwaarden)

Toegang:
– Voor alle leeftijden

• Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar om alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Bij twijfel over de leeftijd wordt er altijd om legitimatie gevraagd. Bij overtreding worden de bezoeker en de verstrekker onmiddellijk verwijderd van het festival terrein.

• U kunt bij entree worden gefouilleerd. Ook op het terrein kunt u gefouilleerd worden. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend kan de toegang worden geweigerd of wordt u van het festival terrein verwijderd

Betaalwijze:
-Op het terrein kun je alleen met munten betalen
-Gekochte munten zijn alleen geldig tijdens het festival
-Gekochte munten worden niet teruggenomen

• Het is verboden drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, verdovende middelen, drugs etc. mee te nemen. Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in beslag genomen door de beveiliging

• Geen toegang aan bezoekers in bezit van wapens. Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regels wordt de politie gealarmeerd

• Het is verboden zonder (schriftelijke) toestemming van Stichting Hollands Talent professionele audio -, foto- en of video opnamen te maken

• Het is verboden te wildplassen

• (Semi -) professionele fotocamera’s zijn zonder (schriftelijke) toestemming van Stichting Hollands Talent verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen

• Het is verboden zonder (schriftelijke) toestemming van Stichting Hollands Talent goederen te verhandelen, te flyeren, posters te plakken, te samplen of andere zaken te verspreiden op en rondom het festivalterrein. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht

• Geen toegang aan bezoekers die in welke vorm dan ook overlast in de omgeving veroorzaken

• Geen toegang aan bezoekers die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen

• Honden zijn toegestaan, mits kort aangelijnd

• Het is niet toegestaan om skateboarden, skelters, rolschaatsen, brommers en fietsen mee te nemen op het festival terrein

• Bedreiging, mishandeling, intimidatie, racisme en discriminatie zijn verboden. Bij overtreding wordt de bezoeker van het terrein verwijderd

• Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In geval van een strafbaar feit kan op verzoek het beeldmateriaal ter beschikking van justitie worden gesteld

• Op en rondom het terrein is de bezoeker verplicht alle aanwijzingen van organisatie, beveiliging, verkeersregelaars, medisch team, medewerkers en andere partijen betrokken bij het festival op te volgen. Indien er geen medewerking door de bezoeker wordt verleend wordt hem/haar te allen tijde de toegang geweigerd of worden deze van het festivalterrein verwijderd